سمینار آموزشی بلاکچین و رمزارزها

سمینار آموزشی بلاکچین و رمزارزها
سمینار آموزشی بلاکچین و رمزارزها به پیشنهاد شرکت یسنا همایش و با مشارکت مجتمع فنی تهران و شرکت سیتکس در روز یکشنبه مورخ 20 بهمن 1398 ساعت 18 تا 20 در محل سالن همایش مجتمع فنی تهران واقع در دفتر مرکزی این مجتمع در سعادت آباد تهران برگزار خواهد شد. مدرسین این سمینار آموزشی آقایان بنیامین عباسی مدیر فنی و سعید سیاهپوش مدیر توسعه بازار شرکت سیتکس بر عهده خواهند داشت. در این سمینار به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی توسط مجتمع فنی تهران ارایه خواهد شد.