اخبار و رویدادها

فراخوان مشارکت در برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از حامیان فرهنگی با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و فردی

فراخوان مشارکت در برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از حامیان فرهنگی با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و فردی

بی شک در دنیای صنعتی امروز موضوع مهمی هم چون مسئولیت اجتماعی شرکتی از محورهای نوین جلب مشارکت عمومی بنگاه های اقتصادی برای مرتفع ساختن دغدغه های جامعه است و سازمان های غیردولتی می توانند با شناخت و فرهنگ سازی در این زمینه به لحاظ تئوریک و کاربردی چتر حمایتی خود را بر گستره این حرکت اجتماعی پهن نمایند.
بر این اساس مشارکت یک حامی با اهدافی فراتر از منافع شخصی و سازمانی که قطعا به جغرافیای کشور و حمایت از برندهای موفق فکر می کند و به دنبال بنا نهادن یک مسیر درست در جامعه است، مسیری که می‌تواند مبنای عمل نسل‌های بعدی باشد؛ قطعا لازم است.
ما برآنیم تا با برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از حامیان فرهنگی با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و فردی از حمایت های معنوی و مادی این فعالان که راه دشوار اما درست و روشنی را برای حفظ و احیای ارزش های اساسی جامعه در پیش گرفته اند، قدردانی و این اشخاص را به عنوان الگوی صحیح به جامعه معرفی کنیم.
از اینرو از یکایک مسئولین، کارآفرینان، پزشکان، مدیران، کارشناسان، اصحاب رسانه، اساتید، دانشجویان، محققان، صاحب نظران و علاقه مندان سازمانهای دولتی و خصوصی ایران؛ جهت مشارکت در این رویداد مهم دعوت بعمل می آید. 
همچنین از سازمانها و نهادهای بخش های دولتی و خصوصی کشور که تاکنون (پایان مرداد سال جاری) حمایت خود را اعلام نموده اند قدردانی میگردد.


دبیرخانه نخستین جشنواره تجلیل از حامیان فرهنگی با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و فردی
راههای ارتباطی با دبیرخانه جشنواره:
۰۹۱۲۴۸۳۷۱۴۰
۰۲۱۴۴۳۶۵۴۸۶

۰۹۱۰۰۰۱۳۷۰۴  
www.yasnahamayesh.ir
yasna_hamayesh@