پیام ها

گروه تشریفاتی هانای؛ تامین نیروی متخصص

گروه تشریفاتی هانای؛ تامین نیروی متخصص

گروه تشریفاتی هانای؛ جهت تامین نیروی تخصصی کسب و کارهایی نظیر: برگزارکنندگان و مجریان همایش و نمایشگاهی، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی، انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های صنفی، مشارکت کنندگان نمایشگاهی (غرفه داران) و تورهای گردشگری داخلی و خارجی در بهمن ماه سال ۹۸ با حمایت شرکت یسنا همایش تاسیس گردید. جهت اطلاع از خدمات این گروه به منو " گروه تشریفاتی هانای " مراجعه نمایید.