کمپ آموزش بلاکچین

کمپ آموزش بلاکچین
کمپ چهار روزه بلاکچین همچون سمینار آموزشی بلاکچین و رمزارزها به پیشنهاد شرکت یسنا همایش و با مشارکت مجتمع فنی تهران و شرکت سیتکس از روز سه شنبه مورخ 22 بهمن 1398 به مدت چهار روز از ساعت 8 صبح لغایت 18 در محل مجتمع فنی تهران واقع در سعادت آباد تهران برگزار خواهد شد. مدرس این کمپ آموزشی آقای بنیامین عباسی مدیر فنی شرکت سیتکس بر عهده خواهد داشت. در پایان این دوره آموزشی از ثبت نام کنندگان پس از آزمون گواهینامه رسمی توسط مجتمع فنی تهران ارایه خواهد شد.