پوشش خبری رویدادهای نمایشگاهی ایران مال

پوشش خبری رویدادهای نمایشگاهی ایران مال
پوشش خبری رویدادهای مرکز نمایشگاهی ایران مال از ابتدای دی ماه سال 1398 در دستور کار این مجموعه قرار گرفت. انعکاس اخبار نمایشگاهی، معرفی ظرفیت های سایت نمایشگاهی، برقراری جلسات b2b با مجریان نمایشگاهی، عکاسی خبری، ساخت تیزر و... بخشی از خدماتی است که این مجموعه برای اجرای آن اعلام آمادگی نموده است.