همایش دست آوردهای حوزه سلولزی و تجلیل از پیشکسوتان

همایش دست آوردهای حوزه سلولزی و تجلیل از پیشکسوتان
همایش دست آوردهای حوزه سلولزی و تجلیل از مقام پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه | هتل استقلال | 14 بهمن 1398 | مجری برگزاری یسنا همایش