پوشش تصویری و خبری جلسه هماهنگی اکسپو 2020 دبی

پوشش تصویری و خبری جلسه هماهنگی اکسپو 2020 دبی
پوشش تصویری و خبری جلسه هماهنگی اکسپو 2020 دبی در تاریخ پنجم شهریور ماه جاری در تالار اصفهان نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. مستندسازی شامل: فیلم برداری، عکاسی و برقراری ارتباط تصویری بر پایه ویدئو کنفرانس بین ایران و دبی را ایران مراسم نیوز بر عهده داشت. این موضوع به سفارش روابط عمومی نمایشگاه صورت پذیرفت.