حامی رسانه ای دومین نمایشگاه صنعت گاز ایران

حامی رسانه ای دومین نمایشگاه صنعت گاز ایران
بر اساس توافق به عمل آمده با مدیریت شرکت نمایشگاهی تانا مجری برگزاری دومین نمایشگاه صنعت گاز ایران و اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران که از تاریخ پنجم لغایت هشتم شهریور ماه سال جاری در مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار گردید، ایران مراسم نیوز به عنوان حامی رسانه ای این رویداد با انجام چند ده مصاحبه تصویری و پوشش خبری، از شروع تا خاتمه این نمایشگاه را حمایت نمود.