برگزاری ستاد خبری نمایشگاه امپکس

برگزاری ستاد خبری نمایشگاه امپکس
ستاد خبری ششمین نمایشگاه چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته (امپکس) با مدیریت این مجموعه و تولید انتشار 215 خبر توسط 107 منبع خبری دیداری و نوشتاری و متشکل از خبرگزاری ها، سایت های خبری، روزنامه، مجلات تخصصی و سامانه های اشتراک ویدئو با برگزاری نشست خبری و سپس پوشش خبری نمایشگاه از تاریخ 29 مهر لغایت 2 آبان ماه سال جاری انجام شد. لازم به توضیح است بیش از 30 خبرنگار به دعوت این مجموعه جهت پوشش مستقیم اخبار این نمایشگاه دعوت شدند. حضور خبرنگاران برای انجام مصاحبه با برگزارکنندگان، وزرا، مسئولین، مدیران، مجری برگزاری، مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان بسیار به چشم میخورد.