همایش کانون‌ هماهنگی دانش، صنعت و بازار رنگ و رزین ایران

همایش کانون‌ هماهنگی دانش، صنعت و بازار رنگ و رزین ایران
همایش کانون‌ هماهنگی دانش، صنعت و بازار رنگ و رزین ایران که با هدف تقویت ارتباط میان کارخانه ها، مراکز علمی - پژوهشی و فناوری و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شکل گرفته، همایش تخصصی در راستای معرفی خدمات مرکز را در 20 آذر 98 در هتل استقلال تهران برگزار نمود. سازماندهی این همایش شبانگاهی را که از ساعت 18 لغایت 23 شب با حضور 500 نفر از فعالان این صنعت انجامید یسنا همایش بر عهده داشت. برنامه های متنوعی از جمله پذیرش، تشریفات، پذیرایی میان وعده، سخنرانی، موسیقی سنتی، مصاحبه های خبری و پذیرایی شام میتوان نام برد. کانون هماهنگی بازار، دانش و صنعت رنگ و رزین نیز یکی از کانون‌هایی است که یک سال پیش راه‌اندازی شده و در برگزاری این همایش خدمات کانون را به طور جامع و کامل‌تر به جامعه هدف معرفی و عضوگیری شد.