دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری به درخواست انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران و اجرای یسنا همایش مجری برگزاری همایش و نمایشگاهی کشور در تاریخ های بیست و چهارم لغایت بیست و ششم بهمن ماه 1395در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، برگزار شد. از نکات مهم این رویداد برگزاری نمایشگاه جانبی در فضای هزار مترمربع با بیش از سی غرفه جهت معرفی کالا و خدمات و همچنین برگزاری چندین کارگاه آموزشی میتوان برشمرد.