سمینار بین المللی مواد پلیمری گرید پایپ

سمینار بین المللی مواد پلیمری گرید پایپ
سمینار بین المللی مواد پلیمری گرید پایپ به درخواست شرکت پتروشیمی امیرکبیر و اجرای یسنا همایش مجری برگزاری همایش و نمایشگاهی کشور در تاریخ چهارم بهمن ماه 1395در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران، برگزار شد.