برآورد قیمت، پیشنهاد قیمت و آنالیز صفر تا صد برگزاری رویداد