گروه تشریفاتی هانای
حقیقت این است که وجود محدودیت را نباید با نبود ظرفیت برابر دانست. اگر ظرفیت ها بهره برداری نمی شود به خاطر آن است که با محدودیت ها مبارزه اساسی صورت نگرفته است. تردیدی وجود ندارد که با حذف هر یک از محدودیت ها گنج عظیمی از ظرفیت ها به بهره برداری می رسد. در این مبارزه شناخت دقیق و علمی مسائل موجود، نخستین ضرورتی است که باید به آن دست یافت. آن گاه با تفکیک مسائل و موضوعات و جستجوی راه حل های مناسب برای اجرای اولیه و یا تمدید یک کسب و کار ایده ال و چندمنظوره می توان هدف گذاری نمود. لذا از آنجا که موسس و بنیانگذار شرکت یسنا همایش بیش از پانزده سال در برگزاری رویدادهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت داشته و بیش از صدها رویداد را سازماندهی و اجرا نموده است، پس از مشورت و هم اندیشی متخصصین در راستای رفع نیاز بخشی از جامعه و تکمیل نمودن خدمات مورد نیاز در صنعت همایش و نمایشگاهی کشور " گروه تشریفاتی هانای " را به منظور گرداننده سرویس های خدماتی مورد نظر که در فایل ذیل بطور مفصل بدان اشاره شده است تاسیس نماید. از اینرو فایل ذیل را دانلود نموده و با این کسب و کار بیشتر آشنا شوید.